Visa các nước Trung Đông

 Chuyên nghiệp làm visa đi các nước tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ai Cập. Bảng giá dịch vụ xin Visa đi Dubai,Qatar - Dành cho khách Việt nam.

BẢNG GIÁ THAM KHẢO - VISA NHẬP CẢNH DUBAI, QATAR, AI CAP , CATAR, ABUDABI

Loại visa

Giá (USD)

Thời gian

Thủ tục

Thời gian lưu trú

Dubai

175USD

5 ngày làm việc

Scan hộ chiếu gốc + hình

1 lần 14 ngày

Dubai

390 USD

7 ngày làm việc

Scan hộ chiếu gốc + hình

1 lần 30 ngày

Dubai

750 USD

10 ngày làm việc

Scan hộ chiếu gốc + hình

1 lần 60 ngày

Ai Cập

150 USD

5 ngày làm việc

Hộ chiếu gốc +hình + thư mời

1 lần 30 ngày

Abudabi

190 USD

5 ngày làm việc

Scan hộ chiếu gốc + hình

1 lần

Ả Rập Saudi

285 USD

5 ngày làm việc

Hộ chiếu gốc +hình + thư mời + hồ sơ

1 lần

Qatar

125 USD

5 ngày làm việc

Scan hộ chiếu gốc + hình + thư mời

1 lần

Sri Lanka

100 usd

5 ngày làm việc

Scan hộ chiếu gốc

 

 

 

 

 

 

Pakistan

110 USD

5 ngày làm việc

Scan hộ chiếu gốc + hình

1 lần


Không có sản phẩm trong danh mục này.