Visa nhập cảnh Việt Nam cho khách nước ngoài

 Công ty Đông Hải xin hân hạnh đem đến cho quý Khách dịch vụ xin Visa nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài, Visa nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài mang quốc tịch khó, khách mang quốc tịch Trung Đông, các nước hồi giáo...

GỐC

QUỐC TỊCH

LOẠI THI THỰC

HỒ SƠ YÊU CẦU

GIÁ TIỀN

Thời gian 

Nhập cảnh cửa khẩu

Ghi chú

Công văn nhập cảnh Tân Sơn Nhất, Nội Bài

Đặc biệt Quốc tịch khó không bao gồm: Châu Âu, Mỹ, Úc....

1 tháng 1 lần

Scan mặt hộ chiếu

160 usd

10 ngày làm việc

Tân Sơn Nhất, Nội Bài

Lệ phí 45 usd

Công văn nhập cảnh Tân Sơn Nhất, Nội Bài

Quốc tịch thường

1 tháng 1 lần

Scan mặt hộ chiếu

10 usd

 2- 3  ngày

Tân Sơn nhất, Nội Bài

Lệ phí 45 usd

3 tháng 1 lần

20 usd

Lệ phí 45 usd

3 tháng nhiều lần

 

Lệ phí 95 usd

 

 

Miễn thị thực

 

 

 

Nga

Cấp mới 1 tháng 1 lần

Hộ chiếu gốc

18USD

5 - 7 ngày làm việc

Tân Sơn Nhất

 

Cấp mới 3tháng 1 lần

20 USD

5 - 7 ngày làm việc

 

C1

 

Cấp mới 3tháng 1 lần

Hộ chiếu gốc

20USD

5 - 7 ngày làm việc

Tân Sơn Nhất

 

 

 

 

 

 

 

Miễn thị thực

Đông Nam Á

Cấp mới 1 tháng 1 lần

Hộ chiếu gốc

75usd

5 - 7 ngày làm việc

Tân Sơn Nhất

 

Cấp mới 3 tháng 1 lần

76usd

5 - 7 ngày làm việc

 

Cấp mới 3 tháng nhiều lần

140 usd

5 - 7 ngày làm việc

 

C1

Quốc tịch thường

Cấp mới 3 tháng 1 lần

Hộ chiếu gốc

150 usd

5 - 7 ngày làm việc

Tân Sơn Nhất

 

C1,C2 và Miễn thị thực 5 năm

Quốc tịch thường

Lưu trú 1 tháng 1lần

Hộ chiếu gốc

28 usd

5 - 7 ngày làm việc

Tân Sơn Nhất

 

C2 và Miễn thị thực 5 năm

 

Quốc tịch thường

Lưu trú 3 tháng 1lần

Hộ chiếu gốc

150 usd

5 - 7 ngày làm việc

Tân Sơn Nhất

 

 

B3

 

Quốc tịch thường

Lưu trú 1 tháng 1lần

Hộ chiếu gốc

30 usd

5 - 7 ngày làm việc

Tân Sơn Nhất

 

Lưu trú 3 tháng 1lần

30 usd

5 - 7 ngày làm việc

 

Cấp mới 1 tháng 1 lần

85usd

5 - 7 ngày làm việc

 

Cấp mới 3 tháng 1 lần

95 usd

5 - 7 ngày làm việc

 

Cấp mới 3 tháng nhiều lần

335 usd

5 - 7 ngày làm việc

 

B3

 

Lưu trú 3 tháng 1 lần

 

125 usd

5 - 7 ngày làm việc

 

 

C1

 

Cấp mới 3 tháng 1 lần

 

175 USD

5 - 7 ngày làm việc

 

 

C1

 

Cấp mới 3 tháng nhiều lần

 

245 USD

5 - 7 ngày làm việc

 

 

 

C1.B3 Quốc Tịch THường Cấp mới 6 tháng nhiều lần Hồ chiếu gốc 310 USD 5 - 7 ngày làm việc    
C1.B3 Quốc Tịch THường Cấp mới 1 năm nhiều lần Hồ chiếu gốc 610 USD 5 - 7 ngày làm việc    


Giá


 

 

 

 

 

 

 

 

 


trên áp dụng cho khách nhập cảnh trong thời gian 3 tháng gần nhất

Lưu ý *:

- Những quốc tịch Ấn Độ, Trung Đông hoặc quốc tịch đặc biệt vui lòng liên hệ trực tiếp Mr Đông 0938 740854

- Những khách có ngày nhập cảnh trên 3 tháng vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá chính xác và cụ thể cho từng trường hợp. Mr. Đông 0938 74084


Không có sản phẩm trong danh mục này.