Chứng minh tài chính du học & du lịch


Số tiền vay (VNĐ)Kỳ hạn STK  (tháng)Số tiền KH đóng
         100,000,000 1 800,000
         200,000,000 1 1,600,000
         300,000,000 1 2,400,000
         400,000,000 1 3,200,000
         500,000,000 1 4,000,000
         600,000,000 1 4,800,000
         700,000,000 1 5,600,000
         800,000,000 1 6,400,000
         900,000,000 1 7,200,000
      1,000,000,000 1 7,900,000

* Xin Quý khách lưu ý:

Miễn phí mượn sổ tiết kiệm phỏng vấn
Miễn phí xác nhận số dư tài khoản ngân hàng 2 bản đầu tiên
Miễn phí duy trì tài khoản cá nhân 1 tháng
Không thế chấp BĐS

Không có sản phẩm trong danh mục này.